در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 30 خرداد 1397
  • بازه زمانی انتخاب واحد برای دانشجویان جامانده

    جمعه (17 شهریور)  - (ساعت 13:00 لغایت 18:00)                         

       خاطرنشان می گردد دانشجویانی در روز جمعه (مورخ 17 شهریور) مجاز به انتخاب واحد می باشند که به هیچ عنوان  انتخاب واحد نکرده اند و یا کمتر از 14 واحد، انتخاب واحد نموده اند.

    نظرات کاربران