در حال بارگذاری ...
دوشنبه 2 بهمن 1396

بازه زمانی انتخاب واحد برای دانشجویان جامانده

جمعه (17 شهریور)  - (ساعت 13:00 لغایت 18:00)                         

   خاطرنشان می گردد دانشجویانی در روز جمعه (مورخ 17 شهریور) مجاز به انتخاب واحد می باشند که به هیچ عنوان  انتخاب واحد نکرده اند و یا کمتر از 14 واحد، انتخاب واحد نموده اند.

نظرات کاربران